19

kya ap jante hai ?????

               TAZKIRA-E- AMBIYA-E-KIRAM  ALEHISSLAM

1-  Nabi ke lagvi mane kya hai ?                                                           (Gaib ke khabar dene wala )

2- Duniya me kitne ambiya-e-kiram tashrif laye ?                              (kam wa besh 1 lakh 24 hazar )

3- Duniya me kitne rasool tashrif laye ?                                                                                     (313)

4- Quran majeed me kitne ambiya-e-kiram ke naam hai ?                                                           (26)

5- Asmani kitabon ki tadad kitni hai ?                                                                                        (104)

6- Taorait, zuboor,injeel,aur quran majeed ke alawa baqi kitabon ko kya kha jata hai ?       (sahife )

7- Ambiya-e-kiram se hone wale haerat angej kaam ko jo insaani aqal se bahar ho,use kya khte hai ?  

                                                                                                                                              (maujaze)

8- Quran majeed me kitne surah ambiya-e-kiram ke naam se hai ?                                                (6)

9- Woh koun se nabi hai jinki 4 puushten sharf nabuwat se mushrraf hai ? ( Hzarte ibraheem                                                                                                                                                           alehisslam)

10- Woh koun se nabi hai jin ki umar 3000 hazar saal hue ? ( Hzrat shuaib alehisslam)

11- Allah tala ne ketne ambiya-e-kiram ko asman par uthaya,aur koun koun se ? 

                                         (Do ambiya-e-kiram ko Hzrat idrees alehisslam aur Hzrat esa alehisslam)

12- Woh koun se nabi hai jinhone shab-e-meraj me ummat-e-mohammadiya ko salam kehlwya ?                                                                                                                              ( Hzrate ibreen alehisslam )

    ABUL BASHAR HAZRAT ADAM ALEHIS SALAM 

13- Hazrat adam alehissalam ko abul bashar kyu kaha jata hai ?                                                                                                                                                   (kyu ki ap duniya ke sabse pahle bashar hai)
14- Allah tala ne hazrat-e- Adam alehissalam ko kis cheez se paida farmaya ?                (mitti se)


15- Hazrat-e- Adam alehissalam ko jis mitti se banaye gay us mitti per kitne roz tak barish hui ?                                                                                                                                                  (40 din tak )

16-  Hazrat-e- Adam alehissalam ki paidaish se pahle Allah tala ne farishto se kiya farmaya tha ?                                                                                         (Me zameen per apna khalifa banane wala hu  )
17- Hazrat-e- Adam alehissalam ki paidaish kis din hui ?             ( yaum-e-ashura :- Jume ke din )
18- Hazrat-e- Adam alehissalam ne sabse pahle kis ko salam kiya ?                            (Farishto ko )
19- Hazrat-e- Adam alehissalam  ko  sajda karne se kisne inkar kiya ?                           (Iblees ne )
20- Farishto me Hazrat-e- Adam alehissalam ko sabse pahle kisne sajda kiya ?                                                                                                                                             (Hajrat-e-Jibraeel Alehissalam )


kya ap jante hai ?????

More Story on Source:

* Source→ *

0

Publication author

offline 2 months

SFi Official

0
Comments: 0Publics: 1633Registration: 11-03-2021